Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

" TELEFON: 732 114 559 "

KAZUISTIKA

 
 
 
1.
NA ZAČÁTKU LETOŠNÍHO ROKU SE K NÁM DOSTAVIL PACIENT 63 LET, S NEKRÓZOU 3. PRSTU LEVÉ NOHY,PŘI DIAGNÓZE OBLITERUJÍCÍ THROMBANGOITIS ARTERIA POPLITEA LDK.
NA CÉVNÍ CHIRUGRII FN-PLZEŇ BYL PROVEDEN DVOJITÝ STENT UCPANÉ PODKOLENNÍ TEPNY,AVŠAK NEVRATNĚ POŠKOZENÝ ,ČÁSTEČNĚ ODUMŘELÝ 3.PRST,BYL INDIKOVÁM K AMPUTACI.
PROTOŽE DOŠLO K ZÁNĚTLIVÉ REAKCI V MÍSTĚ ZAVEDENÉHO STENTU A Z DŮVODU OBAV Z PLÁNOVANÉ AMPUTACE PRSTU,DOSTAVIL SE PACIENT K LASERTHERAPII.
BĚHEM 4 APLIKACÍ LASERU,SE ZÁNĚT  V MÍSTĚ STENTU,VYHOJIL.KŘEČE,NAPĚTÍ A BOLEST V KONČETINĚ USTALY PO DVOU TÝDNECH ,ZÁROVĚŇ S VYMIZENÍM OTOKU BÉRCE.
V PRŮBĚHU DALŠÍCH APLIKACÍ DOŠLO K ODLOUČENÍ NEKRÓZY PRSTU A REGENERACI S POSTUPNÝM  VZTVOŘENÍM NOVÉ TKÁNĚ PRSTU A DOKONCE SE ZAČALO VYTVÁŘET NOVÉ NEHTOVÉ LŮŽKO.
TO ZNAMENÁ,ŽE SE VYTVOŘILY NOVÉ CÉVNÍ SPOJKY.
SICE TENTO PACIENT DOCHÁZEL NA LASERTERAPII VÍCE NEŽ ČTVRT ROKU,
ALE JEHO 3.PRST DK,NEMUSEL BÝT AMPUTOVÁN,NAOPAK JE PLNĚ FUNKČNÍ.

 

2.

 
 
PŘED MĚSÍCEM( OD 26.4 DO 30.5.) BYL U NÁS NA LÉČENÍ PEKINGSKÝ PALÁCOVÝ PSÍK,VE STÁŘÍ 4,5 ROKU A RTG OVĚŘENOU DIAGNOZOU PARAPLEGIE LEVÉ ZADNÍ KONČETINY,PO LUXACI BEDERNÍ PÁTEŘE,TO ZNAMENÁ OCHRNUTÍ ZADNÍ KONČETINY,PO VYMKNUTÍ BEDERNÍCH OBRATLŮ S VÝHŘEZEM PLOTÉNKY.
DALŠÍ KOMPPLIKACÍ ,PO TOMTO ÚRAZU,JE NESCHOPNOST EREKCE A NÁSLEDNÁ IMPOTENCE.K ÚRAZU DOŠLO ZHRUBA PŘED DVĚMA ROKY.
V PRŮBĚHU LASERTHERAPIE DOŠLO POSTUPNĚ K REGENERACI ISCHIADICKÉHO NERVU ,NÁSLEDNĚ K OBNOVENÍ POHYBU V LEVÉ ZADNÍ KONČETINĚ A PO 30 DNECH SE OBNOVILA EREKCE.
JAK JSME BYLI INFORMOVÁNI ŠŤASTNÝMI MAJITELI,PO DALŠÍCH ASI 4 DNECH DOMA,DOŠLO U MALÉHO PACIENTA JAK K EREKCI,TAK K EJAKULACI.
TO SVĚDČÍ O NESPORNÉM ÚČINKU LASERTHERAPIE NA REGENERECI POŠKOZENÝCH BUNĚK I V PŘÍPADECH,KTERÉ JIŽ OSTATNÍ LÉKAŘI ODEPSALI.
 
(TO ZNAMENÁ ,ŽE SI PACIENT ZLEPŠENÍ NEMOHL VSUGEROVAT)
                                                                                MUDr.Vladimír Musil
TOPlist